Augmentin SR

Substancja czynna: 
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Dawka: 
1000+62,5 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (7 blist.po 4 szt.)
Kod EAN: 
5909990041985
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Urzędowa cena zbytu: 
44.23 zł
Cena detaliczna: 
56.18 zł
Cena hurtowa: 
46.44 zł
Wysokość limitu finansowania: 
56.18
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
28.09 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Augmentin wskazany jest do leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc, wywołanego lub uznanego za prawdopodobnie wywołane przez Streptococcus pneumoniae oporny na penicylinę, u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: www.urpl.gov.pl