Aulin

Substancja czynna: 
Nimesulidum
Postać: 
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
15 szt.
Kod EAN: 
5909990411320
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
6.53 zł
Cena detaliczna: 
7.98 zł
Cena hurtowa: 
6.86 zł
Wysokość limitu finansowania: 
3.84
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.06 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2).
Leczenie objawowe dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (patrz punkt 4.2).
Pierwotne bolesne miesiączkowanie.
Decyzja o zastosowaniu nimesulidu powinna opierać się na klinicznej ocenie ogólnego ryzyka każdego pacjenta (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

Wskazania do stosowania:

Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2).
Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Nimesulid należy przepisywać wyłącznie jako leczenie drugiego rzutu. Decyzja o przepisaniu nimesulidu powinna opierać się na ocenie profilu ogólnego ryzyka u poszczególnych pacjentów (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego