AzitroLEK 250

Substancja czynna: 
Azithromycinum
Postać: 
Dawka: 
250 mg
Zawartość opakowania: 
6 szt. (1 blist.po 6 szt.)
Kod EAN: 
5909990573738
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
mukowiscydoza
Urzędowa cena zbytu: 
21.60 zł
Cena detaliczna: 
25.32 zł
Cena hurtowa: 
22.68 zł
Wysokość limitu finansowania: 
9.11
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
20.77 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

AzitroLEK 250 można stosować w następujących zakażeniach, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę:

  • ostre bakteryjne zapalenie zatok, (właściwie rozpoznane);
  • ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego (właściwie rozpoznane);
  • zapalenie gardła, zapalenie migdałków;
  • zaostrzenie przewlekłego zapalenie oskrzeli (właściwie rozpoznane);
  • lekkie do umiarkowanie ciężkiego pozaszpilalne zapalenie płuc;
  • zakażenia skóry i tkanek miękkich;
  • niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: www.urpl.gov.pl