Azycyna

Substancja czynna: 
Azithromycinum
Dawka: 
200 mg/5 ml
Zawartość opakowania: 
30 ml
Kod EAN: 
5909990073573
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
mukowiscydoza
Urzędowa cena zbytu: 
19.76 zł
Cena detaliczna: 
26.06 zł
Cena hurtowa: 
20.75 zł
Wysokość limitu finansowania: 
22.76
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
14.68 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-03-01 - wskazania refundacyjne, 2017-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat - wskazania refundacyjne, 5 lat - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkt 5.1).

  • Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok (patrz także punkt 4.4).
  • Ostre zapalenie ucha środkowego.
  • Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.
  • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenia skóry; rumień wędrujący (Erythema migrans) - pierwszy objaw boreliozy z Lyme.

Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego