Biatain Ag Adhesive

Substancja czynna: 
Emplastri antimicrobiotica
Dawka: 
18x18 cm²
Zawartość opakowania: 
1 szt.
Kod EAN: 
5708932861496
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Epidermolysis bullosa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
42.99 zł
Cena detaliczna: 
53.45 zł
Cena hurtowa: 
45.14 zł
Wysokość limitu finansowania: 
51.35
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
2.10 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany
Seniorzy: