Biatain Ag Adhesive Heel

Substancja czynna: 
Emplastri antimicrobiotica
Dawka: 
19x20 cm²
Zawartość opakowania: 
1 szt.
Kod EAN: 
5708932551632
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przewlekłe owrzodzenia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
55.62 zł
Cena detaliczna: 
67.44 zł
Cena hurtowa: 
58.40 zł
Wysokość limitu finansowania: 
60.23
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
25.28 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany
Seniorzy: