Biatain Ag Non Adhesive

Substancja czynna: 
Emplastri antimicrobiotica
Dawka: 
15x15 cm²
Zawartość opakowania: 
1 szt.
Kod EAN: 
5708932481922
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przewlekłe owrzodzenia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
30.56 zł
Cena detaliczna: 
38.63 zł
Cena hurtowa: 
32.09 zł
Wysokość limitu finansowania: 
35.66
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
13.67 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany
Seniorzy: