Biatain Ag Non Adhesive

Substancja czynna: 
Emplastri antimicrobiotica
Dawka: 
20x20 cm²
Zawartość opakowania: 
1 szt.
Kod EAN: 
5708932861502
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przewlekłe owrzodzenia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
53.08 zł
Cena detaliczna: 
65.01 zł
Cena hurtowa: 
55.73 zł
Wysokość limitu finansowania: 
63.40
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
20.63 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany
Seniorzy: