Biprolast

Substancja czynna: 
Brimonidinum
Dawka: 
2 mg/ml
Zawartość opakowania: 
3 but.po 5 ml
Kod EAN: 
5906414000900
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Jaskra
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
50.22 zł
Cena detaliczna: 
64.37 zł
Cena hurtowa: 
52.73 zł
Wysokość limitu finansowania: 
64.37
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CŚG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym.

  • W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane.
  • W leczeniu skojarzonym z innymi produktami leczniczymi obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeżeli zmniejszenie ciśnienia z użyciem tych produktów jest niewystarczające

Źródło: www.urpl.gov.pl