Bisoprolol VP

Substancja czynna: 
Bisoprololum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
30 tabl.
Kod EAN: 
5909991152017
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
6.91 zł
Cena detaliczna: 
10.02 zł
Cena hurtowa: 
7.26 zł
Wysokość limitu finansowania: 
10.02
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-07-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Nadciśnienie tętnicze.
Przewlekła, stabilna choroba wieńcowa.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego