Bonogren

Substancja czynna: 
Quetiapinum
Postać: 
Dawka: 
300 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt.
Kod EAN: 
5909990720309
Zakres wskazań objętych refundacją: 
<1>Schizofrenia; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
111.89 zł
Cena detaliczna: 
131.93 zł
Cena hurtowa: 
117.48 zł
Wysokość limitu finansowania: 
131.93
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.80 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
<1>2016-01-01/<2>2016-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt Bonogren jest wskazany w leczeniu:

  • schizofrenii
  • choroby afektywnej dwubiegunowej:
    • z epizodami maniakalnymi o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego,
    • z epizodami ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,
    • zapobiegawczo w nawrotach choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów z epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi odpowiadającymi klinicznie na leczenie kwetiapią.

Źródło: www.urpl.gov.pl