Bonogren SR

Substancja czynna: 
Quetiapinum
Dawka: 
400 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt.
Kod EAN: 
5909991326432
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
140.40 zł
Cena detaliczna: 
163.86 zł
Cena hurtowa: 
147.42 zł
Wysokość limitu finansowania: 
163.86
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.40 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Bonogren SR jest wskazany w leczeniu:

  • schizofrenii,
  • choroby afektywnej dwubiegunowej:
    • z epizodami maniakalnymi o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego,
    • z epizodami ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,
    • zapobiegawczo w nawrotach choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów z epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi, którzy odpowiadali klinicznie na leczenie kwetiapiną,
  • leczeniu epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z ciężkim zaburzeniem depresyjnym (ang. Major Depressive Disorder, MDD), jako terapia wspomagająca, jeśli odpowiedź na monoterapię przeciwdepresyjną była mniej niż optymalna (patrz punkt 5.1). Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz powinien wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa kwetiapiny (patrz punkt 4.4).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego