Budiair

Substancja czynna: 
Budesonidum
Dawka: 
200 µg/dawkę odmierzoną
Zawartość opakowania: 
1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet
Kod EAN: 
5909990335176
Zakres wskazań objętych refundacją: 
x
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
52.92 zł
Cena detaliczna: 
65.55 zł
Cena hurtowa: 
55.57 zł
Wysokość limitu finansowania: 
61.09
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
22.79 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-05-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej przewlekłej astmy oskrzelowej.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego