Candepres HCT

Substancja czynna: 
Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
32+25 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909991064051
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
39.96 zł
Cena detaliczna: 
50.54 zł
Cena hurtowa: 
41.96 zł
Wysokość limitu finansowania: 
49.40
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
15.96 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-09-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Candepres HCT wskazany jest w:

  • leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane kandesartanem cyleksetylem lub hydrochlorotiazydem w monoterapii.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl