Carzap HCT

Substancja czynna: 
Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
16+12,5 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990957255
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
21.28 zł
Cena detaliczna: 
27.91 zł
Cena hurtowa: 
22.34 zł
Wysokość limitu finansowania: 
24.70
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
10.62 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Carzap HCT wskazany jest w:

  • leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych, którego nie można uregulować stosując monoterapię kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego
www.urpl.gov.pl