Carzap HCT

Substancja czynna: 
Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
32+25 mg
Zawartość opakowania: 
28 tabl.
Kod EAN: 
5909991058609
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
39.42 zł
Cena detaliczna: 
49.97 zł
Cena hurtowa: 
41.39 zł
Wysokość limitu finansowania: 
49.40
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
15.39 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Carzap HCT wskazany jest w:

  • leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych, którego nie można uregulować stosując monoterapię kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego
www.urpl.gov.pl