Cefaleksyna TZF

Substancja czynna: 
Cefalexinum
Postać: 
Dawka: 
500 mg
Zawartość opakowania: 
16 szt. (1 blist.po 16 szt.)
Kod EAN: 
5909990657216
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
18.85 zł
Cena detaliczna: 
23.60 zł
Cena hurtowa: 
19.79 zł
Wysokość limitu finansowania: 
13.97
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
16.62 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na ten antybiotyk.

  • Zakażenia dróg oddechowych.
  • Zakażenia skóry i tkanek miękkich.
  • Zakażenia układu moczowo-płciowego.
Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia cefaleksyną należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju.
Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę miejscowe oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.

Wskazania do stosowania:

Zakażenia dróg oddechowych
Zakażenia skóry i tkanek miękkich
Zakażenia układu moczowo-płciowego

Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę miejscowe oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego