Certican

Substancja czynna: 
Everolimusum
Postać: 
Dawka: 
0,5 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt. (6 blist. po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990211357
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
Urzędowa cena zbytu: 
848.89 zł
Cena detaliczna: 
926.11 zł
Cena hurtowa: 
891.33 zł
Wysokość limitu finansowania: 
926.11
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2016-07-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - ewerolimus
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Transplantacja nerki lub serca
Certican jest wskazany do stosowania w profilaktyce odrzucania przeszczepionego narządu u dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerki lub serca, u których istnieje małe lub umiarkowane ryzyko immunologiczne odrzucania. W przypadku transplantacji nerki lub serca Certican należy stosować w skojarzeniu z cyklosporyną w mikroemulsji i kortykosteroidami.

Transplantacja wątroby
Certican jest wskazany do stosowania w profilaktyce odrzucania przeszczepionego narządu u biorców przeszczepów wątroby. W przypadku transplantacji wątroby Certican należy stosować w skojarzeniu z takrolimusem i kortykosteroidami.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego