Cezera

Substancja czynna: 
Levocetirizini dihydrochloridum
Postać: 
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
90 tabl.
Kod EAN: 
5909991192600
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>atopowe zapalenie skóry; <2>alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia
Urzędowa cena zbytu: 
37.80 zł
Cena detaliczna: 
46.99 zł
Cena hurtowa: 
39.69 zł
Wysokość limitu finansowania: 
42.87
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
16.98 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-11-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat - wskazania refundacyjne, <1>3 lata/<2>2 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) oraz pokrzywki.

Źródło: www.urpl.gov.pl