Cidimus

Substancja czynna: 
Tacrolimusum
Postać: 
Dawka: 
1 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909990783571
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; <2>miastenia; <3>idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub o
Urzędowa cena zbytu: 
140.40 zł
Cena detaliczna: 
161.31 zł
Cena hurtowa: 
147.42 zł
Wysokość limitu finansowania: 
121.62
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
42.89 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, <1>2016-07-01/<2>2016-09-01/<3>2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu u biorców alogenicznych przeszczepów wątroby, nerki lub serca.

Leczenie w przypadku odrzucenia przeszczepu alogenicznego opornego na inne leki immunosupresyjne.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego