Cilan

Substancja czynna: 
Cilazaprilum
Postać: 
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990066803
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
22.46 zł
Cena detaliczna: 
26.56 zł
Cena hurtowa: 
23.58 zł
Wysokość limitu finansowania: 
11.58
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
21.38 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze:
Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Przewlekła niewydolność serca:
Leczenie przewlekłej niewydolności serca.

Źródło: www.urpl.gov.pl