Clindamycin-MIP 150 mg/ml

Substancja czynna: 
Clindamycinum
Dawka: 
150 mg/ ml
Zawartość opakowania: 
5 fiol.po 4 ml
Kod EAN: 
5909991003043
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
45.36 zł
Cena detaliczna: 
56.89 zł
Cena hurtowa: 
47.63 zł
Wysokość limitu finansowania: 
56.89
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Zakażenia bakteryjne spowodowane szczepami wrażliwymi na klindamycynę:

 • zakażenia kości i stawów,
 • zakażenia ucha, nosa oraz gardła,
 • zakażenia w obrębie zębów i odzębowe zapalenia kości szczęki i żuchwy,
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych,
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej,
 • zakażenia w obrębie miednicy i żeńskich narządów płciowych,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich,
 • płonica.

W przypadku ciężkiego zakażenia zaleca się zastosowanie leku w postaci dożylnej zamiast doustnej.

Wskazania do stosowania:

Zakażenia bakteryjne spowodowane szczepami wrażliwymi na klindamycynę:

 • zakażenia kości i stawów,
 • zakażenia ucha, nosa oraz gardła,
 • zakażenia w obrębie zębów i odzębowe zapalenia kości szczęki i żuchwy,
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych,
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej,
 • zakażenia w obrębie miednicy i żeńskich narządów płciowych,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich,
 • płonica,

W przypadku ciężkiego zakażenia zaleca się zastosowanie leku w postaci dożylnej zamiast doustnej.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania produktów przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego