Clopixol

Substancja czynna: 
Zuclopenthixolum
Postać: 
Dawka: 
25 mg
Zawartość opakowania: 
100 szt. (1 poj.po 100 szt.)
Kod EAN: 
5909990126828
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
41.04 zł
Cena detaliczna: 
51.90 zł
Cena hurtowa: 
43.09 zł
Wysokość limitu finansowania: 
51.90
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
0.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
179.4, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Ostra i przewlekła schizofrenia oraz inne psychozy, szczególnie z takimi objawami, jak: omamy, urojenia, zaburzenia myślenia, pobudzenie ruchowe, niepokój, wrogość i agresywność.

Faza maniakalna zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego