Co-Valsacor

Substancja czynna: 
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
80+12,5 mg
Zawartość opakowania: 
98 szt.
Kod EAN: 
5909990740239
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
33.80 zł
Cena detaliczna: 
43.35 zł
Cena hurtowa: 
35.49 zł
Wysokość limitu finansowania: 
43.23
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
13.09 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego u osób dorosłych.

Produkt złożony Co-Valsacor jest wskazany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego