Contracid

Substancja czynna: 
Pantoprazolum
Postać: 
Dawka: 
40 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (4 blist.po 7 szt.)
Kod EAN: 
5909990736720
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
16.63 zł
Cena detaliczna: 
20.86 zł
Cena hurtowa: 
17.46 zł
Wysokość limitu finansowania: 
13.30
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
14.21 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania leku

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

  • Refluksowe zapalenie przełyku.

Dorośli

  • Eradykacja Helicobacterpylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną przez H. pylori.
  • Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.
  • Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego