Coryol 3,125 mg

Substancja czynna: 
Carvedilolum
Postać: 
Dawka: 
3,125 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909990216604
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
7.99 zł
Cena detaliczna: 
8.64 zł
Cena hurtowa: 
8.39 zł
Wysokość limitu finansowania: 
0.88
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.02 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.
Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.
Leczenie wspomagające w przewlekłej, stabilnej niewydolności serca o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl