Devisol-25

Substancja czynna: 
Calcifediolum
Dawka: 
150 µg/ml
Zawartość opakowania: 
10 ml
Kod EAN: 
5909990227211
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
8.10 zł
Cena detaliczna: 
10.19 zł
Cena hurtowa: 
8.51 zł
Wysokość limitu finansowania: 
5.88
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
7.51 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • zapobieganie i leczenie hipokalcemii, krzywicy i osteomalacji, towarzyszących przewlekłym chorobom wątroby
  • zapobieganie i leczenie hipokalcemii, krzywicy i osteomalacji, występujących jako powikłania długotrwałego leczenia przeciwpadaczkowego i kortykoterapii
  • zapobieganie i leczenie osteodystrofii mocznicowej
  • idiopatyczna i pooperacyjna niedoczynność przytarczyc
  • wybrane przypadki rodzinnej krzywicy hipofosfatemicznej

Źródło: www.urpl.gov.pl