Dexamethasone Krka

Substancja czynna: 
Dexamethasonum
Postać: 
Dawka: 
0,5 mg
Zawartość opakowania: 
20 tabl.
Kod EAN: 
5909991353735
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu: 
6.37 zł
Cena detaliczna: 
9.20 zł
Cena hurtowa: 
6.69 zł
Wysokość limitu finansowania: 
7.56
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.84 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-03-01 - wskazania refundacyjne, 2018-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Choroby neurologiczne
Obrzęk mózgu wywołany guzem mózgu, interwencją neurochirurgiczną, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, ropień mózgu.

Choroby płuc i dróg oddechowych
Napad ciężkiej ostrej astmy.

Choroby dermatologiczne
Terapia doustna początkowego etapu leczenia rozległych, poważnych, ostrych chorób skóry wrażliwych na działanie glikokortykosteroidów, takie jak erytrodermia, pęcherzyca zwykła, ostry wyprysk.

Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne
Terapia doustna początkowego etapu leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak układowy toczeń rumieniowaty (szczególnie postać trzewna).
Poważny postępujący przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów np. szybko postępujące destrukcyjne formy choroby i (lub) objawy pozastawowe.

Choroby zakaźne
Ciężkie choroby zakaźne, stany toksyczne (np. w przebiegu gruźlicy, duru brzusznego), tylko wraz z dodatkowym odpowiednim leczeniem przeciwdrobnoustrojowym.

Choroby onkologiczne
Opieka paliatywna w chorobach nowotworowych.

Choroby endokrynologiczne
Wrodzony przerost nadnerczy u pacjentów dorosłych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego