Dexamethasone KRKA

Substancja czynna: 
Dexamethasonum
Postać: 
Dawka: 
8 mg
Zawartość opakowania: 
20 szt.
Kod EAN: 
5909991297633
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; <2>nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu: 
101.95 zł
Cena detaliczna: 
120.90 zł
Cena hurtowa: 
107.05 zł
Wysokość limitu finansowania: 
120.90
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.38 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Choroby neurologiczne
Obrzęk mózgu (wyłącznie z objawami zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego potwierdzonego badaniem przy użyciu tomografii komputerowej) wywołany guzem mózgu, interwencją neurochirurgiczną, ropniem mózgu.

Choroby płuc i dróg oddechowych
Zaostrzenie objawów astmy w przypadkach, w których właściwe jest użycie kortykosteroidów doustnych (OCS – ang. oral corticosteroids), krup.

Choroby dermatologiczne
Początkowy etap leczenia rozległych, poważnych, ostrych chorób skóry wrażliwych na działanie glikokortykosteroidów, np. erytrodermia (złuszczające zapalenie skóry), pęcherzyca zwykła.

Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne
Początkowy etap leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak układowy toczeń rumieniowaty.
Fazy aktywne układowych zapaleń naczyń, takich jak guzkowe zapalenie tętnic (czas trwania terapii powinien być ograniczony do dwóch tygodni w przypadkach współtowarzyszącego pozytywnego wyniku badania serologicznego wirusowego zapalenia wątroby typu B).
Poważny postępujący przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów np. szybko postępujące destrukcyjne formy choroby i (lub) objawy pozastawowe.
Poważny układowy przebieg młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (choroba Stilla).

Choroby hematologiczne
Idiopatyczna plamica małopłytkowa u dorosłych.

Choroby zakaźne
Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wyłącznie w połączeniu z terapią przeciwinfekcyjną.

Choroby onkologiczne
Opieka paliatywna w chorobach nowotworowych.
Profilaktyka i leczenie wymiotów wywołanych przez cytostatyki, chemioterapię emetogenną wraz z innymi środkami przeciwwymiotnymi.
Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej białaczki limfocytowej, ostrej białaczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i chłoniaka nieziarniczego, w połączeniu z innymi lekami.

Inne choroby
Profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych, w ramach terapii przeciwwymiotnej.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego