Dilzem retard

Substancja czynna: 
Diltiazemum
Dawka: 
90 mg
Zawartość opakowania: 
30 tabl.
Kod EAN: 
5909990213214
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
7.02 zł
Cena detaliczna: 
9.63 zł
Cena hurtowa: 
7.37 zł
Wysokość limitu finansowania: 
7.99
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.84 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

 • choroba niedokrwienna serca pod postacią:
  • dusznicy bolesnej stabilnej
  • dusznicy bolesnej niestabilnej
  • dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala)
 • nadciśnienie tętnicze.

Wskazania do stosowania:

 • Choroba niedokrwienna serca pod postacią:
  • dusznicy bolesnej stabilnej
  • dusznicy bolesnej niestabilnej
  • dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala)
 • Nadciśnienie tętnicze

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego