Dipromal

Substancja czynna: 
Magnesii valproas
Postać: 
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
40 szt. (2 blist.po 20 szt.)
Kod EAN: 
5909990167111
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
9.16 zł
Cena detaliczna: 
11.88 zł
Cena hurtowa: 
9.62 zł
Wysokość limitu finansowania: 
7.14
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
7.94 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Różne postacie padaczki, a w szczególności:

  • padaczka o napadach pierwotnie uogólnionych (petit mal, grand mal);
  • padaczka miokloniczna;
  • padaczka światłoczuła;
  • inne postacie padaczki - jako lek drugiego wyboru, również jednocześnie z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (z wyjątkiem fenobarbitalu).

Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany. Kontynuację leczenia walproinianem można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego