Dironorm

Substancja czynna: 
Lisinoprilum + Amlodipinum
Postać: 
Dawka: 
20+10 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909990761685
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
21.60 zł
Cena detaliczna: 
25.66 zł
Cena hurtowa: 
22.68 zł
Wysokość limitu finansowania: 
11.58
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
20.48 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego u pacjentów dorosłych.

Produkt leczniczy Dironorm jest wskazany w leczeniu pacjentów dorosłych, u których ciśnienie tętnicze jest skutecznie kontrolowane podczas jednoczesnego podawania lizynoprylu i amlodypiny w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego