Doltard

Substancja czynna: 
Morphinum
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
20 szt. (2 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990724819
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Neuralgia popółpaścowa przewlekła; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
4.17 zł
Cena detaliczna: 
6.12 zł
Cena hurtowa: 
4.38 zł
Wysokość limitu finansowania: 
5.70
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.62 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany w leczeniu silnego i przewlekłego bólu.

Źródło: www.urpl.gov.pl