Doxalong

Substancja czynna: 
Doxazosinum
Dawka: 
4 mg
Zawartość opakowania: 
90 szt.
Kod EAN: 
5909990884582
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
58.32 zł
Cena detaliczna: 
71.48 zł
Cena hurtowa: 
61.24 zł
Wysokość limitu finansowania: 
67.62
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
24.15 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-09-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Samoistne nadciśnienie tętnicze.
Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego