Doxanorm

Substancja czynna: 
Doxazosinum
Postać: 
Dawka: 
1 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990854318
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przerost gruczołu krokowego
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
12.96 zł
Cena detaliczna: 
15.52 zł
Cena hurtowa: 
13.61 zł
Wysokość limitu finansowania: 
5.64
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
13.08 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

  • Samoistne nadciśnienie tętnicze - zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym.
    U większości pacjentów doksazosyna jest skuteczna w monoterapii, jeśli jednak konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego, podaje się ją z tiazydowym lekiem moczopędnym, antagonistą receptorów adrenergicznych beta, antagonistą kanałów wapniowych lub inhibitorem konwertazy angiotensyny.
  • Łagodny rozrost gruczołu krokowego - leczenie objawowe.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego