Durogesic

Substancja czynna: 
Fentanylum
Dawka: 
50 µg/h
Zawartość opakowania: 
5 szt.
Kod EAN: 
5909990765515
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Neuralgia popółpaścowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
68.69 zł
Cena detaliczna: 
82.80 zł
Cena hurtowa: 
72.12 zł
Wysokość limitu finansowania: 
69.15
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
16.85 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Produkt Durogesic jest wskazany w leczeniu bólu przewlekłego oraz bólu opornego na leczenie, wymagającego podawania leków opioidowych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego