Effentora

Substancja czynna: 
Fentanylum
Dawka: 
400 µg
Zawartość opakowania: 
28 tabl.
Kod EAN: 
5909990643059
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale d
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
533.46 zł
Cena detaliczna: 
586.63 zł
Cena hurtowa: 
560.13 zł
Wysokość limitu finansowania: 
586.63
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpoliczkowego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt Effentora wskazany jest do leczenia bólu przebijającego (ang. BTP - breakthrough pain) u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej.
Ból przebijający to przemijające ostre nasilenie dolegliwości bólowych, nakładające się na opanowany ból przewlekły.
Pacjenci poddani opioidowej terapii podtrzymującej, to pacjenci otrzymujący co najmniej 60 mg morfiny doustnej na dobę, co najmniej 25 μg przezskórnego fentanylu na godzinę, co najmniej 30 mg oksykodonu na dobę, co najmniej 8 mg doustnego hydromorfonu na dobę, lub równoważną dawkę innego leku opioidowego przez tydzień lub dłużej.

Źródło: www.urpl.gov.pl