Effox long 75

Substancja czynna: 
Isosorbidi mononitras
Dawka: 
75 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990452118
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
12.31 zł
Cena detaliczna: 
17.03 zł
Cena hurtowa: 
12.93 zł
Wysokość limitu finansowania: 
17.03
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-09-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Zapobieganie napadom dławicy piersiowej.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego