Elonva

Substancja czynna: 
Koryfolitropina alfa
Dawka: 
150 µg
Zawartość opakowania: 
1 amp.-strz.
Kod EAN: 
5909997077499
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Kontrolowana hiperstymulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
1 998.00 zł
Cena detaliczna: 
2 145.53 zł
Cena hurtowa: 
2 097.90 zł
Wysokość limitu finansowania: 
1 695.77
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
452.96 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata
Grupa limitowa: 
69.1, Hormony płciowe - gonadotropiny
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Kontrolowana stymulacja jajników (ang. Controlled Ovarian Stimulation – COS) w skojarzeniu z antagonistą GnRH w celu pobudzenia rozwoju pęcherzyków jajnikowych u kobiet biorących udział w programie Technika Wspomaganego Rozrodu (ang. Assisted Reproductive Technology – ART).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego