Enarenal

Substancja czynna: 
Enalaprilum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt. (6 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990015054
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
8.37 zł
Cena detaliczna: 
11.77 zł
Cena hurtowa: 
8.79 zł
Wysokość limitu finansowania: 
11.58
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.59 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Leczenie objawowej niewydolności serca.

Zapobieganie objawowej niewydolności serca u pacjentów z bezobjawowym zaburzeniem czynności (dysfunkcją) lewej komory serca (frakcja wyrzutowa ≤35%).

(Patrz punkt 5.1)

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego