Etopro

Substancja czynna: 
Topiramatum
Postać: 
Dawka: 
25 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990061488
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka oporna na leczenie
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
7.46 zł
Cena detaliczna: 
10.64 zł
Cena hurtowa: 
7.83 zł
Wysokość limitu finansowania: 
9.04
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.80 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Padaczka
Monoterapia częściowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Terapia uzupełniająca u dzieci (w wieku 2 lat i powyżej), młodzieży i osób dorosłych z częściowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi oraz w leczeniu napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Topiramat jest wskazany w zapobieganiu migrenie u dorosłych po dokładnym rozważeniu innych alternatywnych metod leczenia. Topiramat nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu głowy.

Źródło: www.urpl.gov.pl