Finlepsin 200 retard

Substancja czynna: 
Carbamazepinum
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
50 szt.
Kod EAN: 
5909991030315
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu -profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; <2>neuralg
Urzędowa cena zbytu: 
10.26 zł
Cena detaliczna: 
13.76 zł
Cena hurtowa: 
10.77 zł
Wysokość limitu finansowania: 
10.35
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.61 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, <1>2016-03-01/<2>2016-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

 • padaczka: napady częściowe proste i złożone; napady uogólnione toniczno-kloniczne
  (szczególnie wtórnie uogólnione), występujące w czasie snu oraz napady o postaciach
  mieszanych;
 • idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego;
 • idiopatyczny nerwoból nerwu językowo-gardłowego;
 • ból w przebiegu neuropatii cukrzycowej;
 • nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego;
 • profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów nie reagujących na leczenie litem;
 • zapobieganie napadom drgawkowym w alkoholowym zespole abstynencyjnym
  w warunkach szpitalnych.

UWAGA:
W przypadku zmiany z postaci farmaceutycznej o natychmiastowym uwalnianiu na tabletki o przedłużonym uwalnianiu, Finlepsin 200 retard, należy się upewnić, że odpowiednie stężenia karbamazepiny są uzyskiwane w osoczu.

Źródło: www.urpl.gov.pl