Finlepsin 400 retard

Substancja czynna: 
Carbamazepinum
Dawka: 
400 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909991014216
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu -profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; <2>neuralg
Urzędowa cena zbytu: 
11.77 zł
Cena detaliczna: 
15.84 zł
Cena hurtowa: 
12.36 zł
Wysokość limitu finansowania: 
12.42
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.62 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, <1>2016-03-01/<2>2016-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • padaczka: napady częściowe proste i złożone; napady uogólnione toniczno-kloniczne (szczególnie wtórnie uogólnione), występujące w czasie snu oraz napady o postaciach
    mieszanych;
  • idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego;
  • idiopatyczny nerwoból nerwu językowo-gardłowego;
  • ból w przebiegu neuropatii cukrzycowej;
  • nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego;
  • profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów nie reagujących na leczenie litem;
  • zapobieganie napadom drgawkowym w alkoholowym zespole abstynencyjnym w warunkach szpitalnych.

UWAGA:
W przypadku zmiany z postaci farmaceutycznej o natychmiastowym uwalnianiu na tabletki o przedłużonym uwalnianiu, Finlepsin 400 retard, należy się upewnić, że odpowiednie stężenia karbamazepiny są uzyskiwane w osoczu.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego
www.urpl.gov.pl