Flixotide

Substancja czynna: 
Fluticasonum
Dawka: 
125 µg
Zawartość opakowania: 
120 daw.
Kod EAN: 
5909990851423
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
58.32 zł
Cena detaliczna: 
67.85 zł
Cena hurtowa: 
61.24 zł
Wysokość limitu finansowania: 
30.55
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
40.50 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Flixotide, 50 μg/dawkę inhalacyjną i 125 μg/dawkę inhalacyjną aerozol inhalacyjny, zawiesina jest wskazany zapobiegawczo w astmie oskrzelowej:

  1. u dorosłych:
    • astma łagodna - u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela;
    • astma umiarkowana - niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela;
    • astma ciężka - u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej astmy oskrzelowej oraz wymagających stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy. Rozpoczęcie stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki albo całkowicie odstawić steroidy stosowane doustnie;
  2. u dzieci wymagających zapobiegawczego podawania leków, włącznie z pacjentami nieskutecznie leczonymi innymi dostępnymi lekami stosowanymi zapobiegawczo.

Źródło: www.urpl.gov.pl