Flixotide Dysk

Substancja czynna: 
Fluticasonum
Dawka: 
50 µg/dawkę inhalacyjną
Zawartość opakowania: 
60 daw.
Kod EAN: 
5909990484522
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
18.90 zł
Cena detaliczna: 
21.99 zł
Cena hurtowa: 
19.85 zł
Wysokość limitu finansowania: 
6.11
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
19.08 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Astma oskrzelowa
Flixotide Dysk jest wskazany zapobiegawczo:

  • u dorosłych
    • astma łagodna - u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela;
    • astma umiarkowana - niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela;
    • astma ciężka - u pacjentów z ciężką postacią astmy oskrzelowej oraz wymagających stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy. Rozpoczęcie wziewnego stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki albo całkowicie odstawić steroidy stosowane doustnie;
  • u dzieci wymagających zapobiegawczego podawania leków, włącznie z pacjentami nieskutecznie leczonymi innymi dostępnymi lekami stosowanymi zapobiegawczo.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
Flutykazonu propionian wskazany jest w leczeniu POChP, w skojarzeniu z długo działającym beta2-agonistą, takim jak salmeterol.
Do stosowania w tym wskazaniu odpowiednie są tylko Flixotide Dysk, proszek do inhalacji o mocy 250 mg/dawkę inhalacyjną i 500 mg/dawkę inhalacyjną.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego