Flonidan

Substancja czynna: 
Loratadinum
Dawka: 
1 mg/ml
Zawartość opakowania: 
120 ml
Kod EAN: 
5909990739318
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powyżej 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
9.40 zł
Cena detaliczna: 
12.83 zł
Cena hurtowa: 
9.87 zł
Wysokość limitu finansowania: 
10.73
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.32 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-11-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • Objawy alergicznego (sezonowego i całorocznego) zapalenia błony śluzowej nosa.
  • Objawy przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Źródło: www.urpl.gov.pl