Fluanxol

Substancja czynna: 
Flupentixolum
Postać: 
Dawka: 
0,5 mg
Zawartość opakowania: 
50 tabl.
Kod EAN: 
5909991074258
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
11.01 zł
Cena detaliczna: 
13.62 zł
Cena hurtowa: 
11.56 zł
Wysokość limitu finansowania: 
6.40
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
10.42 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Zaburzenia psychotyczne bez zaburzeń depresyjnych.
Doraźnie w zaburzeniach depresyjnych innych, niż w przebiegu psychozy.

Wskazania do stosowania:

Zaburzenia psychotyczne bez zaburzeń depresyjnych.
Doraźnie w zaburzeniach depresyjnych innych, niż w przebiegu psychozy.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego