Flukonazol Actavis

Substancja czynna: 
Fluconazolum
Postać: 
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
7 szt.
Kod EAN: 
5909990869770
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
34.00 zł
Cena detaliczna: 
43.26 zł
Cena hurtowa: 
35.70 zł
Wysokość limitu finansowania: 
39.39
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
23.57 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Flumycon jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych (patrz punkt 5.1).

Flumycon jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych (patrz punkt 4.4)
 • kokcydioidomykozy (patrz punkt 4.4)
 • inwazyjne kandydozy
 • drożdżakowe zakażenie błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, drożdżakowe zakażenie przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych
 • przewlekłe zanikowe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej (związane ze stosowaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające
 • drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające
 • drożdżakowe zapalenie żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające
 • grzybice skóry w tym grzybica stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry i zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego
 • grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie.

Flumycon jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w zapobieganiu następującym zakażeniom:

 • nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów
 • nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła lub przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów
 • zmniejszenie częstości nawrotów drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku)
 • profilaktyka zakażenia grzybiczego u pacjentów z przedłużającą się neutropenią (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (patrz punkt 5.1)).

Flumycon jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat:

Flumycon jest stosowany w leczeniu drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością. Flumycon można stosować jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów (patrz punkt 4.4).

Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badań laboratoryjnych; jednak po ich otrzymaniu należy odpowiednio dostosować dostępne leczenie.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego