Flutamid Egis

Substancja czynna: 
Flutamidum
Postać: 
Dawka: 
250 mg
Zawartość opakowania: 
100 szt. (5 blist.po 20 szt.)
Kod EAN: 
5909990139217
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Nowotwory złośliwe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
54.00 zł
Cena detaliczna: 
66.87 zł
Cena hurtowa: 
56.70 zł
Wysokość limitu finansowania: 
66.87
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
0.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Flutamid stosuje się w leczeniu zaawansowanego nowotworu gruczołu krokowego, gdy wskazane jest zahamowanie działania testosteronu. W skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) w leczeniu ograniczonego raka gruczołu krokowego (stadium B2 lub T2b) oraz w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego guza naciekającego poza torebkę gruczołu (stadium C albo T3-T4), bez przerzutów lub z zajęciem okolicznych węzłów chłonnych.

Stosowany jest ponadto jako lek wspomagający u pacjentów wcześniej poddanych leczeniu agonistą LHRH, u pacjentów po orchiektomii oraz u pacjentów, którzy słabo reagowali lub źle tolerowali inne rodzaje leczenia hormonalnego.

Źródło: www.urpl.gov.pl