Flutixon

Substancja czynna: 
Fluticasonum
Dawka: 
250 µg/dawkę inhalacyjną
Zawartość opakowania: 
60 kaps.
Kod EAN: 
5909990785889
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
61.41 zł
Cena detaliczna: 
74.46 zł
Cena hurtowa: 
64.48 zł
Wysokość limitu finansowania: 
61.09
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
18.70 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Astma oskrzelowa

Flutixon jest wskazany u dorosłych w zapobiegawczym leczeniu:

  • astmy łagodnej - u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela;
  • astmy umiarkowanej - niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela;
  • astmy ciężkiej - u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej astmy oskrzelowej oraz wymagających stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy.

Rozpoczęcie stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki steroidów stosowanych doustnie albo całkowicie je odstawić.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Flutixon jest wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z POChP.

Źródło: www.urpl.gov.pl